Dora e Pajtimit è una associazione non profit italo-albanese operante nel sociale dal 2007, con sedi a Milano e a Scutari. DeP aderisce a EUnomad, Albania Domani e Forum della città mondo.

Attualità

Projekti “Rrjeti Rinor Lezhë – LYONET”

Dora e Pajtimit në bashkëpunim me organizatat Liburnetik dhe Gratë në Shërbim Publik po zbaton projektin “Rrjeti Rinor Lezhë – LYONET” për periudhën Shtator 2018 – prill 2019....

FTESË PËR OFERTË – KATERING

Ju jeni të lutur të paraqitni ofertën tuaj për Organizatën: Dora e Pajtimit – DeP  për shërbimin katering (materialet e listura në aneksin A, bashkangjitur Kërkesës pë...

FTESË PËR OFERTË – PAJISJE IT

Ju jeni të lutur të paraqitni ofertën tuaj për shërbimin e furnizimit të Organizatës: Dora e Pajtimit – DeP  me pajisje IT (materialet e listura në aneksin A, bashkangjitu...

FTESË PËR OFERTË – MOBILJE

Ju jeni të lutur të paraqitni ofertën tuaj për shërbimin e furnizimit të Organizatës: Dora e Pajtimit – DeP  me materiale për rinovimin e Qendrës LYONET (materialet e listura...