Preloader Close
  • +39 3287204229

avatar

Për të gjithë të rinjtë e të rejat që duan t’i afrohen botës së vullnetarizmit dhe duan të eksperimentojnë forma të reja të teatrit ju ftojmë të merrni pjesë në aktivitetet  e projektit “Gjithëpërfshirja dhe mirëqenia e fëmijëve të margjinalizuar përmes veprimtarive kreativo – artistike”  që do të zhvillohen në qarkun e qytetit të Shkodres, nga data 21 shtator deri me daten 4 tetor. Ky projekt  realizohet nga Shoqata Dora e Pajtimit ne bashkpunim me shoqaten  ASAL Student dhe është i financiuar nga AMSHC – Agjencia per Mbeshtetjen e Shoqerise Civile.

Aktivitetet konsistojnë në:

  1. Laboratore me femijët rom të qytetit te Shkodres – Cdo ditë duke filluar nga data 22 shtator deri me 4 tetor;
  2. Spektakël itinerat në Shkodër dhe provinca;
  3. Spektakël final me femijët rom në qytetin e Shkodres.

Vendi, ora dhe detaje të tjera do komunikohen ditët në vazhdim, si për spektaklin itinerant ashtu dhe për spektaklin final.

Për të gjithë ata që duan të marrin pjesë në këto iniciativa ju lutem të na kontaktoni në adresën: info@doraepajtimit.org.

Ju mirepresim!

Avatar photo

Dora e Pajtimit (Author)

Nel 2007, nella convinzione che per le comunità albanesi colpite dal terribile fenomeno del Kanun si può fare molto, moltissimo anche a livello sociale, abbiamo deciso di creare a Scutari una nuova associazione, chiamata Dora e Pajtimit (DEP), composta da giovani che risiedono nella città, nonché da giovani che studiano in Italia.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.